Pressmeddelande

Åtta nya generalauktoritetssjuttio tillkännagivna under generalkonferensen i april 2018

Första presidentskapet för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga tillkännagav under lördagens eftermiddagsmöte för generalkonferensen i april 2018 att åtta nya generalauktoritetssjuttio och 55 områdessjuttio kallats. President Dallin H. Oaks, förste rådgivare i första presidentskapet, gjorde tillkännagivandet.

Generalauktoritetssjuttio verkar i presidentskapet för de sjuttios kvorum, i områdespresidentskap och i andra administrativa funktioner vid kyrkans huvudkontor. Under ledning av de tolv apostlarnas kvorum reser de ofta för att träffa och undervisa kyrkans ledare, missionärer och medlemmar i kyrkans lokala församlingar. De har myndigheten att tjäna överallt i världen medan områdessjuttios myndighet vanligtvis begränsas till området där de verkar.

Två nya medlemmar av presidentskapet för de sjuttios kvorum har kallats, äldste Carl B Cook och äldste Robert C Gay.

 

Nedan finns namnen på varje ny generalauktoritetssjuttio och namnen på nyligen kallade områdessjuttio.

Nya generalauktoritetssjuttio:

 • Äldste Steven R. Bangerter
 • Äldste Matthew L. Carpenter
 • Äldste Jack N. Gerard
 • Äldste Mathias Held
 • Äldste David P. Homer
 • Äldste Kyle S. McKay
 • Äldste Juan Pablo Villar
 • Äldste Takashi Wada

Nya områdessjuttio:

 • Richard K. Ahadjie
 • Alberto A. Álvarez
 • Duane D. Bell
 • Glenn Burgess
 • Víctor R. Calderón
 • Ariel E. Chaparro
 • Daniel Córdova
 • John N. Craig
 • Michael Cziesla
 • William H. Davis
 • Richard J. DeVries
 • Kylar G. Dominguez
 • Sean Douglas
 • Michael A. Dunn
 • Kenneth J. Firmage
 • Edgar Flores
 • Silvio Flores
 • Saulo G. Franco
 • Carlos A. Genaro
 • Mark A. Gilmour
 • Sergio A. Gómez
 • Roberto Gonzalez
 • Virgilio Gonzalez
 • Spencer R. Griffin
 • Matthew S. Harding
 • David J. Harris
 • Kevin J. Hathaway
 • Richard Holzapfel
 • Eustache Ilunga
 • Okechukwu I. Imo
 • Peter M. Johnson
 • Michael D. Jones
 • Pungwe S. Kongolo
 • George Kenneth G. Lee
 • Aretemio C. Maligon
 • Edgar A. Mantilla
 • Lincoln P. Martins
 • Clement M. Matswagothata
 • Carl R. Maurer
 • Daniel S. Mehr II
 • Glen D. Mella
 • Isaac K. Morrison
 • Yutaka Nagatomo
 • Allistair B. Odgers
 • R. Jeffrey Parker
 • Victor P. Patrick
 • Denis E. Pineda
 • Henrique S. Simplicio
 • Jeffrey H. Singer
 • Michael L. Staheli
 • Djarot Subiantoro
 • Jeffrey K. Wetzel
 • Michael S. Wilstead
 • Helmut Wondra
 • David L. Wright

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.