nyhetsartikel

Ändring i presidentskapet för området Europa

Idag blir äldste Timothy J. Dyches medlem i presidentskapet för området Europa som andre rådgivare till äldste José A. Teixeira, president för området Europa i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Han ersätter äldste Kent F. Richards vid områdets huvudkontor i Frankfurt. Äldste Richards har verkat i den egenskapen i ett år och kommer att få andra uppdrag i Salt Lake City.

Äldste Timothy J. Dyches kallades att verka i de sjuttio andras kvorum under halvårskonferensen för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga den 6 april 2013. Äldste José A. Teixeira fortsätter som områdespresident, med äldste Patrick Kearon som förste rådgivare.

En sjuttio är ett ämbete man ordineras till inom melkisedekska prästadömet, prästadömets högre orden. Sjuttio har ett särskilt kall och ordination till att predika evangeliet och vara "särskilda vittnen" om Kristus för världen.

Äldste Timothy J. Dyches har verkat som heltidsmissionär i Tysklandmissionen Syd, som president för Oregonmissionen Portland och i andra ämbeten i kyrkan. Äldste Dyches tog kandidatexamen vid Brigham Young-universitetet och tog examen i medicin vid Washington University Medical School. Han var öron-näsa-halskirurg vid en privat praktik och hade en chefsbefattning vid ett nationellt vårdföretag.

Han och hans hustru Jill Elizabeth Dudley har tre barn och bodde i Reno i Nevada innan de flyttade till Frankfurt.

 

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.