Ledares biografi

Äldste Ulisses Soares

Äldste Ulisses Soares inröstades som medlem i de tolv apostlarnas kvorum i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga den 31 mars 2018. Han hade verkat som generalauktoritetssjuttio sedan den 2 april 2005, och utsågs till medlem i presidentskapet för de sjuttios kvorum den 6 januari 2013. Tidigare har han verkat som rådgivare i presidentskapet för området Afrika Sydöst, som president för området Brasilien och som rådgivare i presidentskapet för området Brasilien Syd.

Äldste Soares tog kandidatexamen i redovisning och ekonomi från Escola de Ciências Econômicas vid Pontificia Universidad Católica de São Paulo, och tog senare masterexamen i företagsadministration. Han var kamrer och revisor för multinationella företag i Brasilien och förvaltningschef vid kyrkans områdeskontor i São Paulo. När han kallades som generalauktoritet verkade han med särskilt uppdrag från presiderande biskopsrådet i Salt Lake City.

Äldste Soares har verkat i ett flertal ämbeten i kyrkan, bland annat som heltidsmissionär i Brasilienmissionen Rio de Janeiro, äldstekvorumets president, rådgivare i biskopsråd, högrådsmedlem, stavens verkställande sekreterare, välfärdsansvarig inom en region, stavspresident samt president för Portugalmissionen Porto (2000–2003).

Ulisses Soares föddes i São Paulo, Brasilien den 2 oktober 1958. Han gifte sig med Rosana Fernandes i oktober 1982. De har tre barn och tre barnbarn.

  

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.