Ledares biografi

Äldste Ronald A. Rasband

Äldste Ronald A. Rasband kallades till de tolv apostlarnas kvorum den 3 oktober 2015. Han hade verkat som medlem i de sjuttios presidentskap sedan 2005 och verkade som seniorpresident för de sjuttios presidentskap när han kallades till de tolvs kvorum. Äldste Rasband utnämndes till medlem av de sjuttios första kvorum i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga den 1 april 2000. Han har verkat som rådgivare i presidentskapet för området Centrala Europa, som president för området Utah Salt Lake City, som verkställande chef för tempel-avdelningen, och har haft översyn över områdena Nordamerika Väst, Nordamerika Nordväst samt tre områden i Utah som medlem i de sjuttios presidentskap.

 

Äldste Rasband studerade vid University of Utah. År 1995 fick han ett hedersdoktorat i affärsverksamhet och handel av Utah Valley University. År 1976 blev han försäljningsrepresentant för Huntsman Container Company och 1987 utsågs han till verkställande direktör och driftschef vid Huntsman Chemical Corporation.

När han lämnade Huntsman Chemical Corporation in 1996 för att verka som missionspresident i New York, verkade han också som medlem av bolagsstyrelsen.

Bland äldste Rasbands många kallelser inom kyrkan kan nämnas heltidsmissionär i Östra Förenta staternas mission (1970–1972), missionärsguide på Temple square, biskop och medlem i kommittén för kyrkans etthundrafemtioårsjubileum. Han presiderade över New Yorkmissionen New York Nord från 1996 till 1999.

Äldste Rasband föddes i Salt Lake City i Utah 1951. Han gifte sig med Melanie Twitchell 1973. De har fem barn och tjugofyra barnbarn.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.