Ledares biografi

Äldste Gerrit W Gong

Äldste Gerrit W. Gong inröstades som medlem i de tolv apostlarnas kvorum i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga den 31 mars 2018. Han verkade som generalauktoritetssjuttio från den 3 april 2010 till sin kallelse till de tolv. Han utsågs till medlem i presidentskapet för de sjuttios första kvorum den 6 oktober 2015. Från 2011 till 2015 ingick äldste Gong i presidentskapet för Asien-området med huvudkontor i Hongkong, under sista tiden som områdespresident.

Äldste Gong tog kandidatexamen i asiatiska studier och individuella studier vid Brigham Young University 1977. År 1979 tog han masterexamen och 1981 doktorsexamen i internationella relationer vid Oxforduniversitetet, där han var Rhodes-stipendiat. År 1985 arbetade han som särskild assistent till USA:s vice utrikesminister, och 1987 som särskild assistent till USA:s ambassadör i Beijing. Från 1989 hade han flera positioner vid centret för strategiska och internationella studier i Washington D. C. Han var assistent till presidenten för Brigham Young-universitetet med ansvar för planering och utvärdering tills i april 2010.

Äldste Gong har verkat i ett flertal kallelser i kyrkan, bland annat som heltidsmissionär i Taiwanmissionen Taipei, högrådsmedlem, högprästernas gruppledare, Söndagsskolans president på stavsnivå, seminarielärare, biskop, president för en stavsmission, stavspresident och områdessjuttio.

Gerrit Walter Gong föddes i Redwood City, Kalifornien den 23 december 1953. Han gifte sig med Susan Lindsay i januari 1980. De har fyra barn och tre barnbarn.

 

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.