Ledares biografi

Äldste Gary E. Stevenson

Äldste Gary E. Stevenson kallades till de tolv apostlarnas kvorum den 3 oktober 2015. Han verkade som kyrkans presiderande biskop när han kallades till de tolvs kvorum, en position han hade haft sedan april 2012. Han kallades till de sjuttios första kvorum 2008 och verkade som president för området Asien Nord. Han har tidigare verkat som heltidsmissionär i Japanmissionen Fukuoka, högrådsmedlem, biskop, rådgivare till en stavspresident, president för Japanmissionen Nagoya och som söndagsskollärare.

 

Han tog kandidatexamen i företagsadministration vid Utah State University. Han var med och grundade Icon Health & Fitness Inc, där han verkade som president och driftschef till 2008. Han var engagerad i samhällsfrågor och verkade i kommittéer rådgivande råd. 

Äldste Stevenson växte upp i Cache Valley i Utah. Han är gift med Lesa Jean Higley och de har fyra söner.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.