Ledares biografi

Äldste Dale G. Renlund

Äldste Dale G. Renlund kallades till de tolv apostlarnas kvorum den 3 oktober 2015. Vid tiden för sin kallelse verkade han som medlem i de sjuttios första kvorum, dit han kallades den 4 april 2009. Tidigare verkade han som president för området Afrika Sydöst.

 

Efter att ha tagit kandidat- och magisterexamen vid University of Utah, fortsatte äldste Renlund att studera medicin och forska vid Johns Hopkins Hospital. Han var lärare i medicin vid University of Utah och medicinsk chef för hjärttransplantationsprogrammet vid Utah Transplantation Affiliated Hospitals (UTAH).

Äldste Renlund har verkat i ett flertal kallelser i kyrkan, bland annat som heltidsmissionär i Sverige, stavspresident, biskop och områdessjuttio.

Äldste Renlund föddes i Salt Lake City i Utah i november 1952. Han gifte sig med Ruth Lybbert 1977. De har en dotter.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.