Ledares biografi

President Thomas S. Monson

President Thomas S. Monson har verkat som den 16:e presidenten för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga sedan den 3 februari 2008. Han avled den 2 januari 2018 i sitt hem i Salt Lake City, Utah, USA. Han hade familj hos sig när han gick bort. Han dog vid 90 års ålder av åldersrelaterade orsaker.

Innan han verkade som president hade han verkat som rådgivare i kyrkans första presidentskap sedan 10 november 1985. Han avskildes den 12 mars 1995 som förste rådgivare till president Gordon B. Hinckley. Innan dess kallades han den 5 juni 1994 som andre rådgivare till president Howard W. Hunter och den 10 november 1985 som andre rådgivare till president Ezra Taft Benson. Han inröstades i de tolv apostlarnas kvorum den 4 oktober 1963, och ordinerades till apostel den 10 oktober 1963, vid 36 års ålder.

President Monson verkade som president för kyrkans kanadensiska mission, med huvudkontor i Toronto i Ontario, mellan 1959 och 1962. Dessförinnan verkade han i presidentskapet för Temple Views stav i Salt Lake City i Utah, och som biskop för Sjätte-sjunde församlingen i samma stav.

President Monson föddes i Salt Lake City den 21 augusti 1927 som son till G. Spencer och Gladys Condie Monson. Han gick i Salt Lake Citys allmänna skolor och utexaminerades cum laude från University of Utah 1948 och tog examen i företagsadministration. Han studerade vidare vid University of Utah och verkade i fakulteten för deras företagsskola. Han tog senare civilekonomexamen vid Brigham Young-universitetet. I april 1981 utnämndes president Monson till hedersdoktor av Brigham Young-universitetet. Han fick utnämningen Doctor of Humane Letters av Salt Lake Community College i juni 1996. Han blev hedersdoktor i företagsverksamhet vid University of Utah i maj 2007. I maj 2009 blev han hedersdoktor i kommunikation vid Utah Valley University och hedersdoktor i samhällsservice vid Southern Utah University. I april 2010 blev han hedersdoktor i humaniora vid Weber State University. I maj 2011 blev han hedersdoktor i humaniora vid Dixie State College of Utah. Han tillhör Alpha Kappa Psi, en alumniförening för företagsstudenter.

President Monson tjänstgjorde i Förenta staternas flotta i slutet av andra världskriget. Han gifte sig med Frances Beverly Johnson den 7 oktober 1948 i Salt Lake-templet. De är föräldrar till tre barn, och de har åtta barnbarn och sju barnbarnsbarn.

I sitt yrkesliv hade president Monson en framstående karriär inom förlags- och tryckeribranschen. Han började arbeta för Deseret News 1948 som chef inom reklamavdelningen på tidningen och för Newspaper Agency Corporation. Senare blev han försäljningschef vid Deseret News Press, ett av västra Förenta staternas största tryckerier, och avancerade till direktör, en position han innehade när han kallades till de tolvs kvorum 1963. Han verkade i många år som ordförande för styrelsen i Deseret News Publishing Co. President Monson har också varit president för Printing Industry of Utah och medlem av bolagsstyrelsen i Printing Industry of America.

På grund av sin breda företagsbakgrund verkade president Monson under många år som styrelsemedlem för flera framstående företag och industrier. Han verkar för närvarande som ordförande för kyrkans utbildningsråd och förvaltningsråd.

Sedan 1969 har president Monson verkat som medlem i den nationella verkställande kommittén för Boy Scouts of America.

President Monson har varit medlem i Utah Association of Sales Executives, Salt Lake Advertising Club och Salt Lake Exchange Club.

I många år verkade president Monson som medlem av Utah State Board of Regents, den instans som styr högre utbildning i staten Utah. Han verkade också som ledamot i Alumni Association för University of Utah.

I december 1981 utnämndes president Monson av Förenta staternas president Ronald Reagan att tjänstgöra i presidentens arbetsgrupp för initiativ inom privata sektorn. Han verkade i denna befattning fram till december 1982 då arbetsgruppens projekt var utfört.

President Monson fick University of Utahs utmärkelse Distinguished Alumnus Award 1966. Han har också tagit emot Boy Scouts of Americas utmärkelse Silver Beaver (1971), den prestigefyllda utmärkelsen Silver Buffalo (1978), den internationella scoutingens högsta utmärkelse Bronsvargen (1993) och utmärkelsen Silver Fox från Scouts Canada (2011). År 1997 fick han Minuteman Award från Utah National Guard och Brigham Young-universitetets Exemplary Manhood Award. År 1998 fick han och syster Monson vardera utmärkelsen Continuum of Caring Humanitarian Award av Sisters of Charity of St. Joseph Villa. År 2000 tog han emot Joseph and Hyrum Smith Award som ”Årets kommunikatör” av LDS Public Relations Society. År 2005 tog han emot utmärkelsen Legacy of Life av Heart and Lung Research Foundation, som är en enhet inom Deseret Foundation. År 2007 fick han Rotarys utmärkelse Worldwide Humanitarian Award. Han har fått utmärkelser från fyra avdelningar inom BYU Management Society.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.