Ämne

Dödsstraff

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga anser att frågan om huruvida och under vilka omständigheter en stat bör tillämpa dödsstraff endast kan avgöras av civilrättens föreskrivna förlopp. Vi varken förespråkar eller motsätter oss dödsstraff.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.