Ämne

Abort

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga tror på det mänskliga livets helgd. Därför motsätter sig kyrkan frivilliga aborter av personliga eller sociala bekvämlighetsskäl, och råder dess medlemmar att inte utsätta sig för, utföra, uppmuntra till, betala för eller anordna sådana aborter.

Kyrkan ger utrymme för eventuella undantag för dess medlemmar då:

  • havandeskapet orsakats av våldtäkt eller incest, eller
  • medicinsk expertis fastställt att moderns liv eller hälsa allvarligt hotas, eller
  • en kompetent läkare fastställt att fostret har så svåra defekter att det inte kommer att överleva födseln.

Kyrkan lär sina medlemmar att även dessa sällsynta undantag inte automatiskt rättfärdigar en abort. Abort är en ytterst allvarlig fråga och bör endast övervägas efter det att berörda personer rådfrågat sina lokala ledare i kyrkan och genom personliga böner känt att de har fattat rätt beslut.

Kyrkan har inte förordat eller motsatt sig lagförslag eller offentliga aktioner angående abort.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.