Ledares biografi

Äldste Robert D. Hales

Äldste Robert D. Hales inröstades som medlem i de tolv apostlarnas kvorum i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga den 2 april 1994.  

 

Äldste Hales fick kallelsen som generalauktoritet den 4 april 1975. Han verkade som assistent till de tolv apostlarnas kvorum och senare som medlem i de sjuttios första kvorum. Han var kyrkans presiderande biskop från april 1985 till dess att han kallades till de tolv apostlarnas kvorum.

Han var regionrepresentant under fem år innan han kallades som generalauktoritet. Han har tidigare verkat som grenspresident, biskop, högrådsmedlem och rådgivare i ett stavspresidentskap. Han var president för Englandmissionen London i slutet av 1970-talet och har verkat som förste rådgivare i Söndagsskolans generalpresidentskap.

Innan han kallades att verka på heltid inom kyrkan var äldste Hales mycket framgångsrik inom affärslivet. Han hade direktörsposter på tre stora nationella företag.

Äldste Hales föddes i New York City. Han tog examen vid University of Utah och tog magisterexamen i företagsadministration vid Harvard. Han verkade i Förenta staternas flygvapen som stridspilot.

Han gifte sig med Mary Crandall och de har två söner.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.