Ledares biografi

Äldste Richard G. Scott

Richard G. Scott inröstades som apostel i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga den 1 oktober 1988. Han kallades som medlem i de sjuttios första kvorum den 2 april 1977 och verkade som medlem i presidentskapet för det kvorumet från den 1 oktober 1983 tills han kallades till sitt nuvarande ämbete.

Han föddes den 7 november 1928 i Pocatello i Idaho och är son till Kenneth Leroy och Mary Whittle Scott. Vid fem års ålder flyttade han med sina föräldrar till Washington D.C. där hans far arbetade på jordbruksdepartementet och senare befordrades till assisterande jordbruksminister.

Han tog examen vid George Washington University som maskiningenjör, verkade som heltidsmissionär i Uruguay och doktorerade inom atomfysik vid Oak Ridge i Tennessee. Mellan 1953 och 1965 arbetade äldste Scott direkt under amiralen Hyman Rickover med att utveckla kärnkraftsbränsle för användning inom flottans och militärens kärnkraftverk. Äldste Scott tog emot doktorsgraden Doctor of Christian Service från Brigham Young-universitetet 2008.

Mellan 1965 och 1969 presiderade han över Argentinamissionen Nord i Cordoba i Argentina. När han kom hem igen arbetade han som konsult för kärnkraftföretag inom den privata sektorn.

Han verkade som regionrepresentant i områdena Uruguay, Paraguay, North och South Carolina, Virginia och Washington D.C. tills han kallades som sjuttio.

Äldste Scott älskar vår Fader i himlen, hans älskade Son och alla Faderns andra barn. Äldste Scott har många olika intressen. Han känner en djup uppskattning för naturens skönhet.

Han välsignades med en begåvad hustru, Jeanene Watkins, som han beseglades till den 16 juli 1953 i templet i Manti i Utah. Hon avled den 15 maj 1995. De fick sju barn.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.