Ledares biografi

Äldste Neil L. Andersen

Äldste Neil Linden Andersen utnämndes till apostel i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga den 4 april 2009.

 


Äldste Andersen verkade som seniormedlem i presidentskapet för de sjuttio innan han kallades till de tolvs kvorum. Han blev medlem i de sjuttios första kvorum i april 1993, vid 41 års ålder. Tidigare ledde han kyrkans arbete i södra Brasilien och, återigen som medlem i ett områdespresidentskap, ledde kyrkans arbete i västra Europa. Han har också haft överinseende över kyrkans verksamhet i Mexiko och Centralamerika. Dessutom hade han översyn över kyrkans audiovisuella produktion, bland annat filmandet av Testamentena: En hjord och en herde, och handhade byggandet av utsändningsanläggningarna i konferenscentret som verkställande chef för kyrkans audiovisuella avdelning. Han pratar franska, portugisiska och spanska förutom modersmålet engelska.

Innan äldste Andersen kallades som generalauktoritet verkade han som missionspresident i Frankrikemissionen Bordeaux och som president för Tampa stav i Florida.

Äldste Andersen är född i Logan i Utah men växte upp i Pocatello i Idaho.

Han tog examen vid Brigham Young-universitetet där han erhöll Hinckley-stipendiet och tog magisterexamen i företagsadministration vid Harvard. Efter utbildningen bosatte han sig i Tampa i Florida där han arbetade med reklam, fastighetsförvaltning och hälsovård.

Äldste Andersen och hans hustru Kathy Williams Andersen har fyra barn.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.