Ledares biografi

President M. Russell Ballard

Tillförordnad president M. Russell Ballard har verkat som medlem i de tolv apostlarnas kvorum i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga sedan den 6 oktober 1985. Han har rest över hela världen och undervisat kyrkans medlemmar och lett den världsomfattande kyrkans dagliga angelägenheter. Den 14 januari 2018 inröstades och avskildes han som tillförordnad president för de tolv apostlarnas kvorum.

 

Han föddes i Salt Lake City, Utah den 8 oktober 1928 och hans föräldrar var Melvin R. och Geraldine Smith Ballard. Han studerade vid University of Utah.

Som ung man utförde han en mission i England för kyrkan och var där rådgivare i missionspresidentskapet. Han har också verkat som biskop två gånger.

År 1974 kallades han som president för Kanadamissionen Toronto, där han verkade då han kallades till de sjuttios första kvorum i april 1976. Som medlem i de sjuttios kvorum ledde han och utbildade ledare i sina tilldelade geografiska regioner. Han verkade senare som medlem i de sjuttios presidentskap mellan februari 1980 och oktober 1985 och ledde kyrkans sjuttiokvorum. Mycket av hans verksamhet har varit inriktat på missionsarbete.

Innan han kallades som heltidsledare för kyrkan sysslade han med bil-, fastighets- och investeringsaffärer. Han har medverkat i många kommittéer och råd i kyrkan och samhället.

Han gifte sig med Barbara Bowen i Salt Lake-templet den 28 augusti 1951. De har två söner och fem döttrar.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.