Ledares biografi

Äldste Jeffrey R. Holland

Äldste Jeffrey R. Holland ordinerades till medlem i de tolv apostlarnas kvorum i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga den 23 juni 1994. Vid tiden för sin kallelse verkade äldste Holland som medlem i de sjuttios första kvorum, till vilket han kallades den 1 april 1989.

 Från 1980 fram till dess att han kallades som generalauktoritet 1989 verkade Jeffrey R. Holland som Brigham Young-universitetets nionde president i Provo i Utah. Han har tidigare verkat som utbildningschef för kyrkan och dekan för College of Religious Education vid BYU.

Han tillhörde elevrådet och idrottade vid Dixie High School och Dixie College i sin hemstad S:t George i Utah. Han tog sin kandidat- och magisterexamen i respektive engelska och religionsutbildning vid Brigham Young-universitetet. Han tog magister- och doktorsexamen i amerikastudier vid Yale.

Äldste Holland var aktiv inom utbildningsfacket tills han kallades att verka för kyrkan på heltid. Han verkade som president för American Association of Presidents of Independent Colleges and Universities (AAPICU), i styrelsen för National Association of Independent Colleges and Universities (NAICU) och som medlem i National Collegiate Athletic Association’s (NCAA) Presidents Commission. För sitt arbete med att öka förståelsen mellan kristna och judar fick han utmärkelsen ”Torch of Liberty” av Anti-Defamation League of B’Nai B’rith. Han har verkat inom ett flertal samhälls- och bolagsstyrelser och har av Boy Scouts of America tilldelats utmärkelsen ”Distinguished Eagle Scout”. Han har skrivit åtta böcker, varav en tillsammans med sin hustru Patricia.

Äldste Holland föddes den 3 december 1940 och är son till Frank D. och Alice Bentley Holland. År 1963 gifte han sig med Patricia Terry. De har tre barn.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.