Ledares biografi

Äldste David A. Bednar

Äldste David A. Bednar ordinerades och avskildes som medlem i de tolv apostlarnas kvorum i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga den 7 oktober 2004. Innan äldste Bednar kallades till de tolvs kvorum verkade han som områdessjuttio, som regionrepresentant, två gånger som stavspresident och som biskop.

 

Äldste Bednar föddes den 15 juni 1952 i Oakland i Kalifornien. Han verkade som heltidsmissionär i södra Tyskland och gick sedan på Brigham Young-universitetet, där han tog kandidatexamen och magisterexamen. Han erhöll också doktorsgrad i organisationsbeteende vid Purdue University.

Efter fullgjord utbildning verkade äldste Bednar som lärare i affärsekonomi och entreprenörskap vid Texas Tech University och vid University of Arkansas. Han verkade sedan som rektor för Brigham Young-universitetet – Idaho (tidigare Ricks College) mellan 1997 och 2004.

Äldste Bednar gifte sig med Susan Kae Robinson i Salt Lake-templet den 20 mars 1975 och de har tre söner.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.