Ledares biografi

Äldste D. Todd Christofferson

Äldste D. Todd Christofferson blev medlem i de tolv apostlarnas kvorum i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga den 5 april 2008. Vid tiden för kallelsen verkade han i presidentskapet för de sjuttios kvorum.

 

Under ämbetstiden i presidentskapet för de sjuttios kvorum hade äldste Christofferson ansvar för områdena Nordamerika Väst, Nordväst och Sydväst. Han verkade också som verkställande chef inom släkt- och kyrkohistoriska avdelningen. Tidigare var han president för området Mexiko Syd och bodde i Mexico City.

Innan äldste Christofferson kallades att verka på heltid som generalauktoritet var han advokat för Nations Bank Corporation (nu Bank of America) i Charlotte, North Carolina. Tidigare arbetade han som vicedirektör och advokat för Commerce Union Bank of Tennessee i Nashville där han också var engagerad i samhällsangelägenheter och religiösa organisationer. Mellan 1975 och 1980 var äldste Christofferson advokat i Washington D.C., efter att ha arbetat som sekreterare åt federala domaren John J. Sirica (1972-1974).

Han föddes i Pleasant Grove i Utah, tog examen från high school i New Jersey, fick sin fil. kand. vid Brigham Young-universitetet, där han utnämndes till Edwin S. Hinckley-stipendiat, och tog juridikexamen vid Duke University.

Bland andra ämbeten har han verkat i kyrkan som regionrepresentant, stavspresident och biskop. Som ung man verkade han som missionär i Argentina.

Äldste Christofferson och hans hustru, Katherine Jacob Christofferson, har fem barn.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.